Skoleleder om MMIKS

I alle medier er elevernes faglige niveau, trivsel, mobning og integration konstant i fokus. Når disse forhold er det, skyldes det, at der er problemer, som skal løses. Der er udfordringer, som vi alle bør bidrage til at tage op. Musik, sang og rytme er en af de måder, vi kan komme tæt på vanskelighederne og på eleverne på. I et musikalsk forum kan eleverne tale om, skrive om, associere over emner, som ellers kan være svære for dem at forholde sig til. Kroppen kommer med, når rytmer skal klappes eller trampes, spilles på instrumenter eller slås med stave. Fællesskabet konsolideres.
I dag er det dokumenteret, at musik påvirker hjerne, nervesystem og hormonsystem. Musik dæmper angst. Når vi har denne viden, må vi handle i overensstemmelse med den og bruge den aktivt i vores arbejde med børn og unge mennesker.

MMIKS og Folkeskolen

Manuela har lavet talrige workshops på skoler over hele landet, ligesom hun har arbejde med personaleudvikling i det private erhvervsliv. Overalt har arbejdet med musik, sang og rytme hævet energiniveauet og engageret deltagerne med glæde og fællesskabsfølelse til følge.

Det har været inspirerende for os at komme ud på skolerne og arbejde og samarbejde med elever og lærere. Eleverne er aktive og medvirkende i en grad, der øger engagementet. De opdager næppe, at de er igennem en proces, hvor de bruger næsten alle sanser, bidrager til fællesskabet og får skabt et fælles produkt, som de til gengæld er meget bevidste om og glade for at have været med til, når det mod slutningen af workshoppen går op i en højere enhed i en komposition, som swinger!

Vi har erfaret, at mange elever er utrolig urolige og respektløse over for deres kammerater og lærere. Vi har også oplevet, hvor stort et arbejde lærerne udfører for at få klassen til at fungere til trods for de meget vanskelig forhold, der hersker. Det er ofte et socialpædagogisk arbejde af dimensioner, der skal udføres, når MusikrGodt kommer med sit projekt. Vi ser, hvordan dygtige lærere håndterer urolige og uengagerede elever, og lærerne oplever, hvad vi gør. Vi har også set, hvordan lærere er kommet til kort over for elever, der har taget magten. Det sætter den megen omtale af folkeskolen i medierne i relief. Det viser også, at der er brug for en indsats med hensyn til venlighed og respekt mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og lærere.

Det kan være og er til gensidig inspiration. Sang, musik og rytme til det indhold, man vælger at arbejde med, kan være med til at skærpe opmærksomheden på kulturen i klassen og på skolen, sætte ord på den, få en dialog og blive bevidst om, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

MusikrGodt

Ingelise Hallengren

Denne artikel blev udgivet den fredag 07 oktober, 2011.