Medlemssider

Årskontingentet for individuelt medlemskab er på 100,- kr.

Skriv til foreningen her.
Velkommen til Musikforeningens medlemsside. Her finder du medlemsinformationer, nyheder og information om næst kommende arrangementer med medlemsfordele.

Hent også tidligere nyhedsbreve samt generalforsamlingsreferater i arkivet til højre.

Som medlem af musikforeningen MusikrGodt, modtager du vores nyhedsbrev.
Du har stemmeret ved generalforsamlingen og du kan stille forslag til bestyrelsen. Du kan endvidere komme med ide’er til foreningens arbejde, og deltage i specifikke projekter efter lyst og evne og derudover  får du i øvrigt en række medlemsfordele i forbindelse med  foreningens koncerter og arrangementer. Og frem for alt det, så støtter du foreningens projekter økonomisk med dit kontingent.