Intrasider

 

Her kan du med dit personlige log in gå på den projektside, som du er tilmeldt. Projekt intrasiderne er tilegnede deltagere i et specifikt MrG-projekt. På din projekt intra-side finder du nyheder, dato’er, adresser, aftaler, ændringer og andre projektrelaterede informationer og filer.
Vælg din MrG intra i højremargin og indtast dit udleverede log in for download af arbejdsfiler.

 

God fornøjelse.